Fandom

Matematika Wiki

1.a razred

6pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Okvirni sadržaji koje bi trebalo obraditi

Realni brojevi


Algebarski izrazi

 • Potencije s cjelobrojnim eksponentom
 • Računanje s potencijama jednakih baza
 • Računanje s potencijama jednakih eksponenata
 • Računanje s algebarskim izrazima
 • Kvadrat binoma (Kvadrat zbroja i razlike)
 • Kub binoma (Kub zbroja i razlike)
 • Razlika kvadrata
 • Razlika kubova
 • Rastavljanje na faktore
 • Algebarski razlomci
 • Linearne jednadžbe


Uređaj na skupu realnih brojeva

Also on Fandom

Random Wiki