FANDOM


Okvirni sadržaji koje bi trebalo obraditi

Kompleksni brojevi


Kvadratna jednadžba

  • Kvadratna jednadžba
  • Rješavanje posebnih kvadratnih jednadžbi
  • Rješavanje opće kvadratne jednadžbe
  • Diskriminanta kvadratne jednadžbe
  • Vieteove formule
  • Jednadžbe koje se svode na kvadratnu
  • Sustav kvadratne i linearne jednadžbe
  • Problemski zadatci


Polinom drugog stupnja (ili kvadratna funkcija) i njegov graf